ПРАВИЛА ФОРУМУ


Правила Форуму опубліковані та набули чинності: 23.05.2021.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з даним документом для того, щоб зрозуміти нашу позицію щодо здійснення комунікації Користувачами на нашому Формі.
Правила Форуму “Українська Кавова Спільнота” (далі - "Правила Форуму") описує наші правила спілкування між Користувачами на Форумі.
Посилання на слова "ми", "наш" або "нас" (або аналогічні слова за змістом) означають Платформу “Українська Кавова Спільнота”, в залежності від контексту Правил Форуму.
Посилання на слова "ви", "вас" або "ваш" (або аналогічні слова за змістом) означають нашого Користувача, в залежності від контексту Правил Форуму. Тобто, фізична чи юридична особа, яка здійснює комунікацію на Форумі, розміщує статті, створює теми тощо.
Правила Форуму застосовується тільки до комунікації, що здійснється виключно на Форумі.
Правила Форуму не застосовуються до комунікації, що здійснюється на інших сайтах, чатах та форумах.
Ми вдячні вам за використання Платформи “Українська Кавова Спільнота”.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ​

1.1. Адміністратор - це фізична особа, яка здійснює роботу з якісного та ефективного обслуговування Користувачів, консультує їх із питань, які стосуються комунікації, розміщення Контенту, написання статей.
1.2. Аватар - означає графічне або фотозображення Користувача Платформи.
1.3. Авторизація - це процес виконання певних дій, для отримання доступу до функцій Сайту Платформи за допомогою введення імені або електронної пошти та паролю до сайту.
1.4. Аккаунт - означає обліковий запис, який зберігає сукупність даних про Користувача на сайті Платформи.
1.5. Бан - це заборона використовувати Користувачем функцій Сайту та Форуму.
1.6. Контент - означає елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації та інші об'єкти, а також складові частини та їх елементи.
1.7. Користувач - це фізична особа, яка реєструється на Спільноті та використовує функції Спільноти та/або здійснює спілкування на Форумі.
1.8. Модератор - це фізична особа, яка має право перевіряти статі та Контент Користувачів, редагувати та видаляти повідомлення Користувачів.
1.9. Месенджер - система обміну миттєвими повідомленнями, контентом, відео та аудіо матеріалами.
1.10. Персональні Дані - означають будь-яку інформацію, яка дозволяє ідентифікувати Користувача та/або Партнера. Наприклад: ім'я, прізвище, номер телефону, паспортні дані.
1.11. Послуги - це вчинення Спільнотою дій, щодо надання доступу до Форуму, розміщення оголошень та/або статей, навчання, участь в програмі “Співпраця”.
1.12. Платформа “Українська Кавова Спільнота” (далі “Спільнота”) - це веб-сайт, створений для взаємодії між Користувачами, спілкування на Форумі, розміщення оголошень, навчання, написання статей та розміщення реклами.
1.13. Правила Користування - це документ, в якому передбачені правила отримання Послуг, розміщення статей та оголошень, надання коштів Спільноті, ознайомлення з навчальними матеріалами, положеннями щодо контенту, захисту інтелектуальних прав, обмеження відповідальності тощо.
1.14. Реєстрація - це процес передачі Персональних Даних Спільноті, з метою створення Аккаунту, отримання доступу до функцій Сайту та Форуму.
1.15. Сайт Платформи “Українська Кавова Спільнота” (далі “Сайт”) - означає веб-сторінку або групу веб-сторінок в мережі Інтернет, за допомогою яких Користувач отримує Послуги та користується Спільнотою, які розміщені в мережі Інтернет за такою адресою: https://kavova.net.ua/
1.16. Соціальна мережа - означає онлайн-платформу, яка використовується Користувачем для спілкування, знайомств, створення соціальних відносин між людьми, які мають схожі інтереси або офлайн-зв'язку, також для розваги (музика, фільми) та роботи.
1.17. Спам - опублікування повідомлень рекламного чи іншого характеру на Сайті, без спеціального дозволу адміністратора, в разі якщо вони не стосуються загальної тематики Платформи.
1.18. Тема - це розділ на Форумі, в якому описуються та обговорюються певні ідеї, що стосуються певного колу питань чи інформації.
1.19. Третя сторона - означає фізичну або юридичну особу, державний орган, установу або орган, що не відноситься до Суб'єкта даних.
1.20. Українська Кавова Спільнота - означає товарний знак Спільноти, який використовується для її ідентифікації.
1.21. Флуд - марнослів'я, повідомлення в інтернет-форумах і чатах, яке займає великі обсяги та не несе якоїсь нової чи корисної інформації.
1.22. Форум - це розділ Платформи, в якому Користувач може здійснювати спілкування з іншими Користувачами, додавати статті, розміщувати інформацію тощо.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ​

2.1. Правила Форуму застосовуються на Сайті Платформи та регулюють наступні теми:
2.1.1. вимоги щодо змісту Аватара;​
2.1.2. вимоги щодо спілкування між Користувачами;​
2.1.3. розміщення Контенту;​
2.1.4. створення Теми;​
2.1.5. ведення листування з іншими Користувачами;​
2.1.6. розміщення інформації, що стосується Третьої сторони;​
2.1.7. обмеження щодо лексики Користувача, під час спілкування;​
2.1.8. дотримання правил граматики;​
2.1.9. обмеження щодо розміщення Контенту неправомірного характеру;​
2.1.10. обмеження щодо розміщення Спаму;​
2.1.11. опублікування статей;​
2.1.12. застосування санкцій у разі порушення Користувачем правил Форуму.​

2.2. Перебуваючи на Форумі, Користувач зобов'язується шанобливо ставитися до інших Користувачів, незалежно від їх етнічної, гендерної, релігійної приналежності, різниці ваших думок, з якого б то не було питання. Всі Користувачі Форуму рівні між собою.
2.3. Контроль за дотриманням Правил Форуму здійснює Адміністратор та Модератори у рамках наданих їм повноважень.
2.4. Розміщення Користувачем статей та Контенту відбувається виключно за здійснення перевірки Модератором.
2.5. Адміністратор має право здійснювати функції Модератора, але Модератор не має право здійснювати функції Адміністратора.
2.6. Незнання Правил Форуму не звільняє Користувачів від відповідальності за їх порушення.
2.7. Якщо Користувач порушив Правила Форуму, то до нього можуть застосовувати санкції, передбачені цими Правилами Форуму.

3. РЕЄСТРАЦІЯ/АВТОРИЗАЦІЯ​

3.1. Користувач Реєструється на Сайті після чого Спільнота автоматично створює Аккаунт для Користувача.
3.2. Після Реєстрації на Форумі, Користувачу надається право на створення Аватару, в якому Користувач має право розмістити Контент, що ідентифікує його.
3.3. Для доступу до функцій Сайту та Форуму Користувачу потрібно Авторизуватись.
3.4. Більш детальніше ознайомитись з процесами Реєстрації та Авторизації можна в Правилах Користування.

4. АККАУНТ​

4.1. Користувач має право на отримання одного Аккаунту.
4.2. Аккаунт необхідний для ідентифікації Користувача Адміністратором Платформи.
4.3. За допомогою Аккаунту Користувач має право отримувати доступ до функцій Сайту та Форуму.
4.4. Користувач в будь-який час має право видалити свій Аккаунт, написавши запит до служби підтримки Сайту або скориставшись відповідним розділом Сайту.

5. АВАТАР​

5.1. Після Реєстрації на Сайті Користувачу надається право на створення Аватару.
5.2. Аватар необхідний для ідентифікації Користувача іншими Користувачами Форуму.
5.3. Користувач в будь-який час має право змінити та видалити свій Аватар, написавши запит до служби підтримки Сайту або скориставшись відповідним розділом Сайту.

6. ВИМОГИ ДО АВАТАРУ​

6.1. Користувач, в своєму Аватарі, не має право розміщувати наступний Контент:
6.1.1. що порушує інтелектуальні права Третьої сторони;​
6.1.2. протиправного характеру;​
6.1.3. містить неправдиву або некоректну інформацію;​
6.1.4. вводить в оману інших Користувачів;​
6.1.5. містить ознаки порнографічного чи сексуального характеру, ненормативної лексики;​
6.1.6. принижує честь та гідність інших Користувачів;​
6.1.7. розпалює міжрасову, міжнаціональну, релігійну, статеву та політичну ворожнечу;​
6.1.8. порушує права та/або свободи інших Користувачів;​
6.1.9. містить рекламу.​
6.2. Користувач не має право вчиняти наступні дії:
6.2.1. використовувати в якості назви Аватара безглуздий набір букв, цифр, символів;​
6.2.2. використовувати назву, яка практично повністю складаються з цифр;​
6.2.3. використовувати в якості назви Аватара адреси веб-сайтів.​
6.3. У разі порушення Користувачем вимог до Аватару, зазначених в пункті 6.1. цих Правил Форуму, Адміністратор має право застосувати санкції до Користувача, що вказані у 8 розділі Правил Форуму.

7. ВИМОГИ ДО СПІЛКУВАННЯ​

7.1. Під час здійснення спілкування, листування, створення Теми, написання повідомлень, розміщення посилань на сторонні сайти, Соціальні мережі, Месенджери, розміщення чи редагування статей, Користувачу забороняється публікувати наступний Контент:
7.1.1. порушує інтелектуальні права Третьої сторони;​
7.1.2. протиправного характеру;​
7.1.3. містить неправдиву або некоректну інформацію;​
7.1.4. вводить в оману інших Користувачів;​
7.1.5. містить ознаки порнографічного чи сексуального характеру, ненормативної лексики;​
7.1.6. принижує честь та гідність інших Користувачів;​
7.1.7. розпалює міжрасову, міжнаціональну, релігійну, статеву та політичну ворожнечу;​
7.1.8. порушує права та/або свободи інших Користувачів;​
7.1.9. містить рекламу;​
7.1.10. порушує законодавство України;​
7.1.11. містить посилання на сторонні сайти, що можуть зашкодити програмному забезпеченню іншого Користувача;​
7.1.12. містить довільний набір символів, що не має сенсу;​
7.1.13. містить посилання на сайти, що розповсюджують порнографію, неліцензоване програмне забезпечення та/або медіа файли чи розпалюють міжрасову, міжнаціональну, релігійну, статеву та політичну ворожнечу;​
7.1.14. містить посилання, що є відкритою рекламою сайтів із мережевого маркетингу, партнерського маркетингу, фінансові піраміди, заробітку вдома та інші види шахрайства;​
7.1.15. містить посилання на товари чи послуги, що заборонені законодавством України;​
7.1.16. містить посилання на сайти, що рекламують чи реалізовують товари та/або послуги для дорослих;​
7.1.17. містить посилання, що принижують честь та гідність інших Користувачів;​
7.1.18. містить посилання на сайти ескорту та знайомств;​
7.1.19. містить посилання на сайти, що рекламують вірування, курси особистого росту, швидкого збагачення тощо;​
7.1.20. містить нецензурну лексику;​
7.1.21. містить жаргон в розмірі більш ніж 30 (тридцять) відсотків від тексту повідомлення, листування, статі чи теми;​
7.1.22. містить Флуд;​
7.1.23. містить різні способи залучення потенційних клієнтів на кшталт «швидко розбагатійте», «побудуйте своє багатство», «фінансова незалежність» і тому подібне;​
7.1.24. в якому не дотримані правила граматики;​
7.1.25. містить посилання інтернет-трейдингу, поради по торгівлі, пов'язаний з фондовими ринками, включаючи, але не обмежуючись дошками оголошень;​
7.1.26. містить посилання щодо продажу фармацевтичної продукції, в тому числі ліків, що відпускаються за рецептом, і підроблених лікарських засобів, харчових, трав'яних чи лікарських добавок чи лікарських засобів;​
7.1.27. містить пропозиції, щодо реструктуризації кредитів і звільнення від боргів;​
7.1.28. містить посилання та/або інформацію щодо іпотеки та кредиту;​
7.1.29. містить посилання на список брокерів або сервісів оренди;​
7.1.30. містить релігійну та/або політичну інформацію;​
7.1.31. містить посилання на ставки / гральні послуги, в тому числі покер, казино та спортивні події;​
7.1.32. містить посилання на політичні партії та/або організації;​
7.1.33. містить рекламу алкогольної та/або тютюнової продукції;​
7.1.34. містить Спам;​
7.1.35. містить заклики до насилля;​
7.1.36. містить наклеп по відношенню до інших Користувачів;​
7.1.37. написаний тільки великими літерами;​
7.1.38. використовувати кілька згрупованих знаків пунктуації;​
7.1.39. який принижує чи ображає інших Користувачів.​
7.2. Створюючи Тему на Форумі Сайту, Користувач зобов’язується не вчиняти наступних дій:
7.2.1. створювати Теми, звернені до конкретних Користувачів Форуму;​
7.2.2. створювати малозмістовні Теми з розрахунком на Флуд;​
7.2.3. дублювати уже існуючі Теми;​
7.2.4. створювати Теми, які не відповідають тематиці розділу;​
7.2.5. створювати Теми, які не відповідають загальній тематиці Сайту;​
7.2.6. використовувати в якості Теми малозмістовні вираження. Наприклад: «Допоможіть!», «Терміново!», «Проблема!» і тому подібне;​
7.2.7. писати назву Теми великими літерами;​
7.2.8. прикрашати назву Теми різними символами;​
7.2.9. використовувати назву Теми, що не пов’язана з повідомленням;​
7.2.10. використовувати кілька згрупованих знаків пунктуації в назві Теми.​
7.3. Вимоги, вказані в пунктах 7.1 і 7.2.., не є вичерпними, оскільки вказати всі порушення, що можуть виникнути неможливо та кожний випадок є індивідуальним. Враховуючи вищезазначене, Адміністратор має право на свій розсуд визначати, чи порушив Користувач Правила Форуму та міру санкції за таке порушення.
7.4. Умова вказана в пункті 7.3. є обов'язковою для Користувача. Якщо Користувач не згодний з цією умовою, то він мусить не використовувати цей Сайт та Форум.
7.5. Користувач має право розміщувати посилання на Тему форуму в Соціальних мережах та Месенджерах. У такому разі, Користувач несе одноособову відповідальність за розміщення Персональних Даних Третіх сторін, порушення інтелектуальних прав та забезпечення безпеки Персональних даних.

8. САНКЦІЇ​

8.1. У разі порушення Користувачем 7 розділу цих Правил Користування, Адміністратор має право застосовувати наступні санкції:
8.1.1. попередження Користувача про порушення Правил Форуму та вимога виправити порушення;​
8.1.2. перше суттєве порушення Правил Форуму. Адміністратор має право застосувати Бан до Аккаунту Користувача на одну добу.​
8.1.3. друге суттєве порушення Правил Форуму. Адміністратор має право застосувати Бан до Аккаунту Користувача на три доби.​
8.1.4. третє суттєве порушення Правил Форуму. Адміністратор має право застосувати Бан до Аккаунту Користувача пожиттєво.​
8.2. Адміністратор має право застосувати пожиттєвий Бан до Аккаунту, в незалежності від кількості порушень, Користувача в наступних випадках:
8.2.1. якщо Користувач реєструє декілька Акаунтів;​
8.2.2. якщо Користувач, під час реєстрації чи спілкування, використовує Персональні Дані іншої особи;​
8.2.3. своїми діями порушує законодавство України.​
8.3. АДМІНІСТРАТОР МАЄ ПРАВО ЗАСТОСУВАТИ ПОЖИТТЄВИЙ БАН ДО АККАУНТУ КОРИСТУВАЧА, НЕ НАДАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ ПОЯСНЕННЯ ТА НЕ АРГУМЕНТУЮЧИ ТАКЕ РІШЕННЯ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕГАТИВНО ВІДЗИВАЄТЬСЯ ПРО КАВУ В БУДЬ-ЯКОМУ СЕНСІ.
8.4. В разі порушення Користувачем Правил Форуму, Адміністратор має право висунути наступні додаткові вимоги:
8.4.1. видалити Контент;​
8.4.2. виправити зміст Контенту;​
8.4.3. змінити та/або видалити назву Теми;​
8.4.4. видалити Аватар;​
8.4.5. змінити назву або зміст Аватара;​
8.4.6. змінити та/або видалити повідомлення;​
8.4.7. вибачитись перед іншим Користувачем.​
8.5. Пожиттєвий Бан означає видалення Акаунта Користувача без права повторної реєстрації на Сайті Платформи.
8.6. Адміністратор має право, на свій розсуд, застосовувати декілька санкцій одночасно.

9. ПОДАННЯ СКАРГИ​

9.1. Користувач має право подати скаргу Адміністратору, щодо дій іншого Користувача, у вигляді електронного листа у формі зворотного зв’язку або у відповідних функціях форуму (поскаржитись)
9.2. Адміністратор розглядає скаргу та надає відповідь в письмовій формі протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання такої скарги.
9.3. Адміністратор надає відповідь на скаргу на вказану Користувачем електронну адресу.
9.4. Адміністратор має право застосовувати санкції, ґрунтуючись змістом скарги Користувача.
9.5. Адміністратор має право застосувати санкції за подання Користувачем неправомірної скарги.

10. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ​

10.1. Даний документ описує виключно Правила Форуму та вказує вимоги щодо розміщення Контенту.
10.2. З методами обробки Персональних Даних можна ознайомитись в Політиці Конфіденційності.
10.3. З правами та обов’язками Користувача, Адміністратора, Модератора, процесом Реєстрації/Авторизації, правилами розміщенням Контенту, отримання освіти від Платформи, співпрацею з Спільнотою та іншими положеннями, що стосується роботи Платформи, можна ознайомитись в Правилах Користування.

11. ЗМІНА ПРАВИЛ ФОРУМУ​

11.1. Ми маємо право періодично вносити зміни в Правила Форуму.
11.2. Наші електронні або іншим чином збереженні екземпляри Правил Форуму вважаються справжніми, повними, дійсними та такими версіями, що підлягають виконанню та діють в момент вашого відвідування Сайту.

12. КОНТАКТИ​

12.1. Якщо ви бажаєте задати питання, залишити відгук або ви стурбовані питаннями щодо спілкування на Форумі, зверніться в службу підтримки заповнивши форму зворотного зв’язку.

З повагою до кожного​

Адміністрація Української Кавової Спільноти​